Bijzondere momenten

De onthulling van het monument

15 mei 2005
Dit  monument

Is precies op de juiste plek geplaatst.
Schreierswijk, Gasselternijveen.

Daar in het open vaarwater is de plek,
waar de eerste mensen gedoopt zijn
in Gasselternijveen.

Het monument  is geplaatst ter gelegenheid van het
het jubileum van
160 jaar.

Eén van de gedoopten was Johannes Elias Feisser, die daarvoor dominee van de Nederlands Hervormde Kerk te Gasselternijveen was geweest. Toen één van de kerkvoogden geen antwoord gaf op de vraag of hij geloofde, weigerde Feisser mee te werken aan de doop van diens kind. Dit gebeuren leidde ertoe dat Feisser per 1 januari 1844 uit zijn ambt én pastorie werd gezet en was hij dak- en brodeloos. Omdat Feisser overtuigd was geraakt dat de doop door onderdompeling en op belijdenis van geloof, gemeentevormend was en vrijzinnigheid bestreed sprak en schreef hij hier veel over. Dat viel op tot in Duitsland. Nadat Feisser in contact was gekomen met de Baptistengemeente in Hamburg (Dld). Waarna hij werd en nog vijf broeders en één zuster op 15 mei 1845 gedoopt in Gasselternijveen

de onthulling
de onthulling van het herdenkingszuil te Schreierswijk, Gasselternijveen
herinneringszuil, monument

foto Bram Postma   en M. Gerrijts     met dank

Waar vind u dit

Klik voor de route/plattegrond met de juiste plek


08-12-2010 een koerswijziging

De volwassendoop werd los gekoppeld van het lidmaatschap van de gemeente.

Dat betekent dat je wel lid kan worden van deze gemeente zonder de geloofsdoop. Meer informatie? Neem dan contact op met bijvoorbeeld de secretaris.

Koers wijziging
Men hoeft niet meer gedoopt zijn om lid te worden (opent in een nieuw tabblad)