De geschiedenis van de Baptisten

De allereerste geloofsdoop

Op den stillen zondagavond van 15 mei 1845 begaf zich de broederschap naar de hoeve van Roelof Reiling aan de Nijveensche Mond”.

Zo staat het in het boek van ds. G.A. Wumkes op bladzijde 27.

Een beschrijving van de doopplechtigheid van een zevental personen, te weten:

  • Johannes Elias Feisser,
  • Arend Speelman,
  • Roelof Reiling
  • en zijn vrouw Geertruida Reiling-Teissens
  • en de gebroeders Willem, Jannes en Hendrik Kruit.

De doop werd verricht door br. J. Köbner, lid van de Duitse Baptisten gemeente Hamburg.
Een correctie van de beschrijving is op zijn plaats:  15 mei 1845 was niet op een zondag. 

Het begon met de doop in Gasselternijveen, later kwam de kerk in naburig Stadskanaal.

Een brief van J. de Liefde aan J.E. Feisser is gedateerd op: Zondag 13 april 1845! Volgens de eeuwigdurende kalender 1801 – 1999 viel 13 april op een zondag. Dat betekent dat 15 mei 1845 niet op een zondag viel, maar op een donderdag!

De eerste Baptisten en hun geschiedenis, vanaf het begin in 1845 Gasselternijveen en Stadskanaal. Over de oudste gemeente van Nederland en de eerste 7 gedoopte christenen.

 

Johannes Elias Feisser

dominee johannus Elias feisser baptistme baptistenkerk

Eén van de gedoopten was Johannes Elias Feisser, die daarvoor dominee van de Nederlands Hervormde Kerk te Gasselternijveen was geweest. Toen één van de kerkvoogden geen antwoord gaf op de vraag of hij geloofde, weigerde Feisser mee te werken aan de doop van diens kind. Dit gebeuren leidde ertoe dat Feisser op 1 januari 1844 uit zijn ambt én pastorie werd gezet en daarmee was hij dak- en brodeloos.

Feisser was ervan overtuigd dat doop door onderdompeling en op basis van geloof, gemeentevormend was en vrijzinnigheid bestreed. Hij schreef en sprak hier veel over en dat viel op tot in Duitsland.

Hamburg

Begin mei 1845 vertrok Feisser naar Hamburg. De voorganger van die Duitse Baptisten gemeente J.C. Oncken, wilde hem graag persoonlijk ontmoeten voordat er gedoopt werd en allerlei gemeenten in Nederland ontstonden. Feisser preekte zelf een paar maal in Hamburg. Samen met Köbner vertrok hij naar Nijveensche Mond, waar die bewuste doop op donderdag 15 mei 1845 plaatsvond.

Köbner en Feisser gingen vervolgens naar Zutphen waar Feisser op zondag in twee diensten het woord voerde. Gedoopt werd daar niet, tot grote teleurstelling van Köbner. Twee dagen later bevonden Köbner en Feisser zich in Amsterdam. Vier leden van de vriendenkring van Hendrik Gerardus Tekelenburg lieten zich door Köbner dopen. Een gemeente werd niet gesticht.

In de afgescheiden groep rondom Feisser bewerkte de doopopvatting en ook de doopplechtigheid zelf, voor een scheiding. Op 10 januari 1845 waren er 53 leden, terwijl een jaar later dat aantal geslonken was tot 12 leden.

Opmerking:

(Het Drentse dorp Nijveensche Mond wordt nu Gasselternijveen genoemd. Daarna is door een herindeling de grens verlegd, de echte plek van de doopplechtigheid ligt nu in Gasselternijveen.)

 


Het Baptisme en De Unie.

De geschiedenis van de Baptisten

De allereerste geloofsdoop

Op den stillen zondagavond van 15 mei 1845 begaf zich de broederschap naar de hoeve van Roelof Reiling aan de Nijveensche Mond”.

Zo staat het in het boek van ds. G.A. Wumkes op bladzijde 27.

Een beschrijving van de doopplechtigheid van een zevental personen, te weten:

  • Johannes Elias Feisser,
  • Arend Speelman,
  • Roelof Reiling
  • en zijn vrouw Geertruida Reiling-Teissens
  • en de gebroeders Willem, Jannes en Hendrik Kruit.

De doop werd verricht door br. J. Köbner, lid van de Duitse Baptisten gemeente Hamburg.
Een correctie van de beschrijving is op zijn plaats:  15 mei 1845 was niet op een zondag. 

Het begon met de doop in Gasselternijveen, later kwam de kerk in naburig Stadskanaal.

Een brief van J. de Liefde aan J.E. Feisser is gedateerd op: Zondag 13 april 1845! Volgens de eeuwigdurende kalender 1801 – 1999 viel 13 april op een zondag. Dat betekent dat 15 mei 1845 niet op een zondag viel, maar op een donderdag!

De eerste Baptisten en hun geschiedenis, vanaf het begin in 1845 Gasselternijveen en Stadskanaal. Over de oudste gemeente van Nederland en de eerste 7 gedoopte christenen.

 

Johannes Elias Feisser

dominee johannus Elias feisser baptistme baptistenkerk

Eén van de gedoopten was Johannes Elias Feisser, die daarvoor dominee van de Nederlands Hervormde Kerk te Gasselternijveen was geweest. Toen één van de kerkvoogden geen antwoord gaf op de vraag of hij geloofde, weigerde Feisser mee te werken aan de doop van diens kind. Dit gebeuren leidde ertoe dat Feisser op 1 januari 1844 uit zijn ambt én pastorie werd gezet en daarmee was hij dak- en brodeloos.

Feisser was ervan overtuigd dat doop door onderdompeling en op basis van geloof, gemeentevormend was en vrijzinnigheid bestreed. Hij schreef en sprak hier veel over en dat viel op tot in Duitsland.

Hamburg

Begin mei 1845 vertrok Feisser naar Hamburg. De voorganger van die Duitse Baptisten gemeente J.C. Oncken, wilde hem graag persoonlijk ontmoeten voordat er gedoopt werd en allerlei gemeenten in Nederland ontstonden. Feisser preekte zelf een paar maal in Hamburg. Samen met Köbner vertrok hij naar Nijveensche Mond, waar die bewuste doop op donderdag 15 mei 1845 plaatsvond.

Köbner en Feisser gingen vervolgens naar Zutphen waar Feisser op zondag in twee diensten het woord voerde. Gedoopt werd daar niet, tot grote teleurstelling van Köbner. Twee dagen later bevonden Köbner en Feisser zich in Amsterdam. Vier leden van de vriendenkring van Hendrik Gerardus Tekelenburg lieten zich door Köbner dopen. Een gemeente werd niet gesticht.

In de afgescheiden groep rondom Feisser bewerkte de doopopvatting en ook de doopplechtigheid zelf, voor een scheiding. Op 10 januari 1845 waren er 53 leden, terwijl een jaar later dat aantal geslonken was tot 12 leden.

Opmerking:

(Het Drentse dorp Nijveensche Mond wordt nu Gasselternijveen genoemd. Daarna is door een herindeling de grens verlegd, de echte plek van de doopplechtigheid ligt nu in Gasselternijveen.)

 


Het Baptisme en De Unie.

Over de geschiedenis en alles wat u wilt weten over de Baptisten Geschiedenis van Nederland. Over ds Feisser en Kruit en verder.

sinds mei 1845 is het baptistme begonnen met de doop van 7 volwassenen. De eerste kerk werd in Stadskanaal gebouwd. Geloof zit niet in een gebouw. Maar er is een afspraak om elke zondag samen te komen in een gebouw dat kerk heet.

De mensen vormen samen een gemeente.

Over de geschiedenis en alles wat u wilt weten over de Baptisten Geschiedenis van Nederland. Over ds Feisser en Kruit en verder.

sinds mei 1845 is het baptistme begonnen met de doop van 7 volwassenen. De eerste kerk werd in Stadskanaal gebouwd. Geloof zit niet in een gebouw. Maar er is een afspraak om elke zondag samen te komen in een gebouw dat kerk heet.

De mensen vormen samen een gemeente.

LEUK YouTube