historischeplek-baptisten–uniedergedoopten-reiling-gasselte-hea_1535467226292

geschiedenis bij boer Reiling

Baptistenkerk Met Groene Letters Stadskanaal handelsstraat handelstraat 9501 doop dopen grotemensendoop geloofsdoop volwassendoop Marja gerrijts