stadskanaal

Stadskanaal-Noord

Op 8 februari 1964 kon de geheel vernieuwde kerk aan de Handelsstraat 8a in gebruik genomen worden.

Baptisten kerk Stadskanaal Noord
Foto uit de jaren 70, Baptistenkerk Stadskanaal

De wijkgemeente Stadskanaal Noord werd als de voortzetting van de oude gemeente beschouwd.

De gemeente bleef achter met een zeer grote kerk en de leeftijdsopbouw van de gemeenteleden was ook danig verstoord wat in de toekomst zou doorwerken in het verkiezen van ouderlingen en diakenen.

dominee Homa, Baptisten Gemeente Stadskanaal-Noord
Dominee Jannes Hofman
Interieur baptistenkerk
Foto van het interieur in 1977 er is veel veranderd

In oktober 1982 nam ds. J.H. Hofman na een werkperiode van elf jaar afscheid van de gemeente. Hij vertrok naar de gemeente Groningen Noord.

ds. P.Jager Baptisten Gemeente Stadskanaal-Noord voorganger
ds. Pieter Jager

Op 8 april 1984 deed ds. Pieter Jager, komende van de gemeente Harderwijk, zijn intrede.

De gemeente Stadskanaal Noord heeft van 14 tot 28 mei 1995, als voortzetting van de gemeente Gasselternijveen/Stadskanaal, haar 150-jarig bestaan gevierd.

 

Ds. P. Jager vertrok op 26 augustus 2001 als voorganger naar de gemeente Hengelo.

De gemeente bleef herderloos achter.

Ds. Roel  Meijer volgde, hij was ook leraar op een school in Stadskanaal. Hij probeerde deze twee te combineren. Dat bleek erg moeilijk.

Om hem te helpen werkte hij in het begin samen met br. Jan Brouwer. In 2010  zette hij zich in samen met Jan voor een koerswijziging. Kijk daarvoor op de pagina speciale momenten. Maar langzamerhand trok hij zich terug. School eiste te veel tijd.

Br. Jan Brouwer ook uit Stadskanaal kreeg steeds meer te doen en werd in 2011 eerst tot reserve dominee en later voor 40% in dienst genomen. In 2016 werd dat veranderd in een baan van 60%.

Op 30 juni 2018 is  Jan vertrokken.

Op dit moment is er een voorgangersvacature

 

Als U nog meer wilt weten over de geschiedenis van onze gemeente of over de geschiedenis van het baptisme in Nederland, dan kunt u dat vinden in de boeken van:

  • ds. J. van Dam: Geschiedenis van het baptisme in Nederland.

Uitgave van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. 1970.

  • dr.. G.A. Wumkes: De opkomst en vestiging van het Baptisme in Nederland. 1912.
Lees de volgende pagina
BIJZONDERE MOMENTEN
Een monument en koerswijziging