Verder als Stadskanaal-Noord

Verder als Baptisten Stadskanaal-Noord.

De wijkgemeente Stadskanaal Noord werd als de voortzetting van de oude gemeente beschouwd. De gemeente bleef achter met een zeer grote kerk en de leeftijdsopbouw van de gemeenteleden was ook danig verstoord wat in de toekomst zou doorwerken in het verkiezen van ouderlingen en diakenen.

dominee Homa, Baptisten Gemeente Stadskanaal-Noord
Dominee Hofman

In oktober 1982 nam ds. J.H. Hofman na een werkperiode van elf jaar afscheid van de gemeente. Hij vertrok naar de gemeente Groningen Noord.

ds. P.Jager Baptisten Gemeente Stadskanaal-Noord voorganger
ds. Jager

Op 8 april 1984 deed ds. P. Jager, komende van de gemeente Harderwijk, zijn intrede.

De gemeente Stadskanaal Noord heeft van 14 tot 28 mei 1995, als voortzetting van de gemeente Gasselternijveen/Stadskanaal, haar 150-jarig bestaan gevierd.

 

Ds. P. Jager vertrok op 26 augustus 2001 als voorganger naar de gemeente Hengelo.

 

Ds. R. Meijer volgde

De gemeente heeft nu ds. J. Brouwer als voorganger.

 


 


 

Als U nog meer wilt weten over de geschiedenis van onze gemeente of over de geschiedenis van het baptisme in Nederland, dan kunt u dat vinden in de boeken van:

  • van Dam: Geschiedenis van het baptisme in Nederland.
    Uitgave van de Unie van Baptisten Gemeenten in Nederland. 1970.
  • Dr. G.A. Wumkes: De opkomst en vestiging van het Baptisme in Nederland. 1912.
    Helaas niet meer verkrijgbaar.

 


Over hoe het nu is en wat algemene historische feiten over het gebouw