Dynamische voortzetting

Dynamische voortzetting

We gaan naar 4 juni 1911 . De zeer bekwame charismatische jongeman ds. Jan Willem Weenink deed zijn intrede.

Hij was in 1886 te Dieren geboren en afgestudeerd aan Spurgeon’s college te Londen (1911).

Voorganger Weenink
Voorganger Weenink

Een onuitwisbaar stempel heeft ds. Weenink gedrukt op de gemeente en op landelijk niveau. Ja, zelfs buiten de gemeente om heeft deze voorganger veel gedaan. Hij was o.a. jarenlang voorzitter van het Groene Kruis.

Het houden van “jongeliedenvereniging” is legendarisch geworden. Oudere inwoners van Stadskanaal kunnen daarover meepraten. Dat werk resulteerde in het oprichten van de Nederlandse Baptisten Jeugd Beweging (N.B.J.B.) in het jaar 1925.

Verder was ds. Weenink betrokken bij het starten van de Unie Bouw Stichting (U.B.S.), Tabithawerk en het uitgeven van de zangbundel “Lofzangen en Gebeden”.

Ruim 36 jaar heeft k in de oudste baptisten gemeente gewerkt. Van 4 juni 1911 tot september 1947.

Maar ook de gemeente groeide onder zijn dynamische leiding. In 1920 waren er 250 leden, in 1940  386!

 

Ruim 36 jaar heeft hij in de oudste Baptisten gemeente gewerkt. Van 4 juni 1911 tot september 1947.


zr. Reiling, zendelinge. Baptisten Gemeente Stadskanaal-Noord
zr. Reiling

Geertruida Reiling, dochter van J. Reiling en kleindochter van R. Reiling, vertrok in 1923 als zendeling naar (Belgisch) Kongo, nu Zaïre.

Ds.Weenink en zijn vrouw gaven een sterke stimulans om deze vrouw te ondersteunen door het oprichten van de Nederlandse Baptisten Vrouwen Beweging “Zusterhulp” (N.B.V.B.) in 1932. Kerstkisten met materialen enz. werden ingezameld en samengesteld en vervolgens verzonden naar het zendingsveld.

 

Het omvangrijke werk werd mede ondersteund door hulppredikers, zoals b.v. L. de Haan 1929 – 1930 en V. Brandt 1937 – 1938.

In 1927 werd de kerk van Musselkanaal gerestaureerd en vergroot.

In 1926 maakten br. en zr. Weenink een reis naar Australië om daar fondsen te werven voor de kerkbouw in Nieuw Buinen. Ook dat lukte wonderwel. Met financiële ondersteuning van broeders en zusters uit Australië kon men beginnen met de bouw van een kerkje aan het Dwarsdiep. In november 1928 werd het in gebruik genomen.

 


Het honderdjarig bestaan van de gemeente kon niet op de dag zelf worden gevierd vanwege de tijdsomstandigheden.

Maar op donderdag 11 juli 1946 kon de herdenkingsdienst, waarin ds. J.W. Weenink voorging, gehouden worden.

 

Vlak voor het vertrek van ds. Weenink werd de evangelisatiepost Musselkanaal tot een zelfstandige gemeente geïnstitueerd, september 1947 met 104 leden.

Aan een zegenrijke arbeidsperiode kwam een eind.

Ds. J.W. Weenink vertrok eind september 1947 naar Haarlem.

 


Lees meer op: Handhaving en Nieuwbouw