De Evangelisten

Het Drentse dorp Nijveensche Mond wordt nu Gasselternijveenschemond genoemd. Kort daarna is de grens verlegd, de echte plek van de doopplechtigheid ligt nu in Gasselternijveen.

De Evangelisten

Na het vertrek van Feisser (1849) kwam de gemeente voornamelijk onder leiding van Roelof Kruit en Johannes Kruit tot stichting en opbouw van het geloofsleven bij elkaar.

Ook werden er gastsprekers uitgenodigd om in de zondagsdiensten of in de wekelijkse bijeenkomsten het Woord van God te verkondigen.

 

In de zomer van 1855 werkte een evangelist Merkhoff, afkomstig uit de evangelistenschool van ds. J. de Liefde, vooral onder Duitse veenarbeider in Stadskanaal.

Een andere evangelist, K. Holleman, preekte in juli 1855 in de schuur bij Albert Wolters te Drouwenermond en lid van de baptistengemeente.

Gerdus Baptisten Gemeente Stadskanaal-Noord
Dominee Gerdus

Ook E. Gerdes kwam in 1858 naar Stadskanaal om ter plekke en in de omgeving te evangeliseren. Later werd hij gedoopt en werd daarmee lid van de gemeente. Hij werd gedoopt in een houten doopvont en warm water. Voor sommige baptisten een onwaardige doopvorm.

In het najaar van 1858 vertrok Gerdes. Avondmaal vieren met nieuw bekeerden zonder gedoopt te zijn was het breekpunt.

Ds. De Liefde vond dat het werk te Stadskanaal en omgeving voortgezet moest worden. Hij stuurde daarom zijn leerling Jacob Witmond. Deze preekte elke week bij A. Wolters in diens schuur. Maar ook bij H. Kruit te Boerveenschemond en R. Reiling te Gasselternijveen ging Witmond in de samenkomsten voor.

Na Witmond’s doop en mede door zijn zegenrijke werk groeide de gemeente in 1864 naar 90 leden.

Weer ontstond er verdeeldheid over open en gesloten avondmaalsviering.
Witmond vertrok in 1865 naar Haarlem om daar zijn werk als evangelist voort te zetten.

 

Baptisten Gemeente Stadskanaal-Noord
Voorganger Kloekers

HENDRIKADIUS ZWAANTINUS KLOEKERS

Oud China-zendeling Kloekers was op de hoogte gebracht van het baptisme in de Veenkoloniën. In november 1866 bracht hij een bezoek aan Stadskanaal en Groningen. Op de bidstond van 28 november 1866 besloten alle broeders en zusters van de gemeente deze zendeling uit te nodigen onder hen te komen werken. Op 15 januari 1867 verbond Kloekers zich aan de gemeente met een preek over 1 Cor.2:2. Hij kreeg te maken met “oppositie” en moest optreden tegen “ongedoopte gasten”; bovendien waren sommigen tegen het dopen in een doopvont.

De verplaatsing van de gemeente te Gasselternijveen naar Stadskanaal kreeg op 7 juli 1867 haar definitief beslag met de ingebruikneming van de kerk aan de Handelsstraat.

Kloekers’ invloed op de gemeente werd duidelijk in beginselvastheid ten aanzien van de doop, het avondmaal en het geestelijk leven.

In 1875 werd Kloekers voorganger van de geïnstitueerde gemeente Nieuwe Pekela (7 november 1875). Hij woonde reeds in Nieuwe Pekela want in september 1870 was hij gehuwd met de weduwe van dr. Feisser.

 

dominee Kruit Baptisten Gemeente Stadskanaal-Noord
Voorganger Kruit

HENDRIK KRUIT, BOER EN VOORGANGER

Een van de eerste zeven gedoopten, Hendrik Kruit, werd de opvolger van Kloekers. Onder zijn leiding werd in 1858 begonnen met zondagsschoolwerk in de Gasselterboerveenschemond.

Kruit was een zeer gezien figuur. Hij was zelfs langer dan 25 jaar gemeenteraadslid.

Bovendien heeft hij in de oprichting van de Unie (1881 te Foxhol) een rol gespeeld. Vanwege zijn opvatting over verzoening (die hij deelde met Kloekers) ontstond er een scheuring in de gemeente (1882). Een groep onttrok zich aan de gemeente.

Op 22 mei 1888 overleed H. Kruit.

Het werk in de gemeente werd door de ouderlingen J. Reiling en J. Stavast voortgezet.

 

 

(Unie van Baptisten)


Lees meer op: Opbouw en uitbouw van de gemeente