Het begon in 1845

DE GESCHIEDENIS
VAN DE BAPTISTEN
IN VOGELVLUCHT

“Op den stillen zondagavond van 15 mei 1845 begaf zich de broederschap naar de hoeve van Roelof Reiling aan de Nijveensche Mond”.

Zo staat het in het boek van ds. G.A. Wumkes op bladzijde 27. Een beschrijving van de doopplechtigheid van een zevental personen, te weten Johannes Elias Feisser, Arend Speelman, Roelof Reiling en zijn vrouw Geertruida Reiling-Teissens en de gebroeders Willem, Jannes en Hendrik Kruit. De doop werd verricht door
br. J. Köbner, lid van de baptisten gemeente Hamburg.

Een correctie van de beschrijving is op zijn plaats:
15 mei 1845 was niet op een zondag.

Volgende pagina: Ds. Feisser