De oudste Baptisten Gemeente is Stadskanaal-Noord
verschillende voorgangers of evangelisten

De Evangelisten

In de Gemeente.

Na het vertrek van Feisser (1849) kwam de gemeente voornamelijk onder leiding van Roelof Reiling en Johannes Kruit tot stichting en opbouw van het geloofsleven bij elkaar.

Ook werden er gastsprekers uitgenodigd om in de zondagsdiensten of in de wekelijkse bijeenkomsten het Woord van God te verkondigen.

In de zomer van 1855 werkte evangelist Merkhoff, afkomstig uit de evangelistenschool van ds. J. de Liefde, vooral onder Duitse veenarbeiders in Stadskanaal.

Een ander evangelist, K. Nolleman, preekte in juli 1855 in de schuur van Albert Wolters te Drouwenermond.

 

dominee Gerdes
voorganger Gerdes

Ook E. Gerdes kwam in 1858 naar Stadskanaal om ter plekke en in de omgeving te evangeliseren. Later werd hij gedoopt en werd daarmee lid van de gemeente. Hij werd gedoopt in een houten doopvont en warm water. Voor sommige baptisten een onwaardige doopvorm.

In het najaar van 1858 vertrok Gerdes. Avondmaal vieren met nieuw bekeerden zonder gedoopt te zijn was het breekpunt.

baptisten Dominee voorgaqnger stadskanaal handelsstraat

 

Ds. De Liefde vond dat het werk te Stadskanaal en omgeving voortgezet moest worden. Hij stuurde daarom zijn leerling Jacob Witmond. Deze preekte elke week bij A. Wolters in diens schuur. Maar ook bij H. Kruit te Boerveenschemond en R. Reiling te Gasselternijveen ging Witmond in de samenkomsten voor.

Na Witmond’s doop en mede door zijn zegenrijke werk groeide de gemeente in 1864 naar 90 leden.

Weer ontstond er verdeeldheid over de open en gesloten avondmaalsviering.
Witmond vertrok in 1865 naar Haarlem om daar zijn werk als evangelist voort te zetten.

dominee Kloekers
Voorganger Kloekers

HENDRIKADIUS ZWAANTINUS KLOEKERS

Oud China-zendeling Kloekers was op de hoogte gebracht van het baptisme in de Veenkoloniën. In november 1866 bracht hij een bezoek aan Stadskanaal en Groningen. Op de bidstond van 28 november 1866 besloten alle broeders en zusters van de gemeente deze zendeling uit te nodigen om onder hen te komen werken. Op 15 januari 1867 verbond Kloekers zich aan de gemeente met een preek over 1 Cor.2:2. Hij kreeg te maken met “oppositie” en moest optreden tegen “ongedoopte gasten”; bovendien waren sommigen tegen het dopen in een doopvont.


baptistenkerk Stadskanaal
De eerste kerk

Van de gemeente te Gasselternijveen naar Stadskanaal kreeg op 7 juli 1867. Lees hierover verder onder -De eerste kerk-


 

 


*- 1881 Foxhol – Unie van Baptistengemeenten)


Klik en wandel verder door de geschiedenis van de Baptisten in Nederland