voorgangers en evangelisten

De Evangelisten

De eerste evangelisten in de Gemeente.

Na het vertrek van Feisser (1849) kwam de gemeente voornamelijk onder leiding van Roelof Reiling en Johannes Kruit tot stichting en opbouw van het geloofsleven bij elkaar.

Ook werden er gastsprekers uitgenodigd om in de zondagsdiensten of in de wekelijkse bijeenkomsten het Woord van God te verkondigen.

In de zomer van 1855 werkte evangelist Merkhoff, afkomstig uit de evangelistenschool van ds. J. de Liefde, vooral onder Duitse veenarbeiders in Stadskanaal.

Een ander evangelist, K. Nolleman, preekte in juli 1855 in de schuur van Albert Wolters te Drouwenermond.

dominee Gerdes
voorganger Gerdes

Ook E. Gerdes kwam in 1858 naar Stadskanaal om ter plekke en in de omgeving te evangeliseren. Later werd hij gedoopt en werd daarmee lid van de gemeente. Hij werd gedoopt in een houten doopvont en warm water. Voor sommige baptisten een onwaardige doopvorm.

In het najaar van 1858 vertrok Gerdes. Avondmaal vieren met nieuw bekeerden zonder gedoopt te zijn was het breekpunt.

naar boven

Ds. De Liefde vond dat het werk te Stadskanaal en omgeving voortgezet moest worden. Hij stuurde daarom zijn leerling Jacob Witmond. Deze preekte elke week bij A. Wolters in diens schuur. Maar ook ging Witmond voor in de samenkomsten bij H. Kruit te Boerveenschemond en R. Reiling te Gasselternijveen.

Na Witmond’s doop en mede door zijn zegenrijke werk groeide de gemeente in 1864 naar 90 leden.

Weer ontstond er verdeeldheid over de open en gesloten avondmaalsviering.
Witmond vertrok in 1865 naar Haarlem om daar zijn werk als evangelist voort te zetten.

HENDRIKADIUS ZWAANTINUS KLOEKERS

dominee Kloekers
Voorganger Kloekers

Oud China-zendeling Kloekers was op de hoogte gebracht van het baptisme in de Veenkoloniën. In november 1866 bracht hij een bezoek aan Stadskanaal en Groningen. Op de bidstond van 28 november 1866 besloten alle broeders en zusters van de gemeente deze zendeling uit te nodigen om onder hen te komen werken. Op 15 januari 1867 verbond Kloekers zich aan de gemeente met een preek over 1 Cor.2:2. Hij kreeg te maken met “oppositie” en moest optreden tegen “ongedoopte gasten”; bovendien waren sommigen tegen het dopen in een doopvont.

naar boven

Baptistenkerk De gemeente verhuisd op  7 juli 1867 naar Stadskanaal.
Lees hierover verder onder -De eerste kerk-

+++++++++

  • Verder over -De evangelisten-

De invloed van Kloekers op de gemeente werd duidelijk in beginselvastheid ten aanzien van de doop, het avondmaal en het geestelijk leven.

 

In 1875 werd Kloekers voorganger van de geïnstitueerde gemeente Nieuwe Pekela (7 november 1875). Hij woonde reeds in Nieuwe Pekela want in september 1870 was hij gehuwd met de weduwe van dr. Feisser.

 

dominee Kruit
Voorganger Kruit

HENDRIK KRUIT, BOER EN VOORGANGER

Een van de eerste zeven gedoopten, Hendrik Kruit, werd de opvolger van Kloekers. Onder zijn leiding werd in 1858 begonnen met zondagsschoolwerk in de Gasselterboerveenschemond.

 

koor Polyphony
het koor Polyphonie is nu nog steeds een gewild en groot koor.

Opbouw en uitbouw van de gemeente

Op 16 februari 1890 deed ds. N. van Beek, komende van de gemeente Groningen, zijn intrede als voorganger.

Voorganger van Beek
Voorganger van Beek
Ds. Van Beek werkte o.a. aan de wederopname van de gemeente in Unieverband. En nadat de gemeente de Uniegemeenschap in 1886 verlaten had, werd zij weer opgenomen in 1896.

Ds. Van Beek was in dubbel opzicht een bouwer. Onder zijn leiding ontstond er in de gemeente een goed kader wat weer kon worden ingezet op talrijke plaatsen, waar ook namens de gemeente gewerkt werd.
De post Musselkanaal kreeg in 1894 een eigen evangelisatielokaal.

In Nieuw Buinen werd evangelisatiearbeid verricht vanuit het huis van J. Stavast.

In Muntendam was ook een evangelisatiepost van de gemeente Stadskanaal. Hoewel het werk in Muntendam vanuit Foxhol begonnen was, knoopte de groep na interne moeilijkheden de banden met Stadskanaal aan. De broeders Van Beek, Reiling en Dethmers dienden de gemeenschap in Muntendam. In 1898 kon men daar over een eigen kapel beschikken.

Op 8 januari 1911 nam ds. N. van Beek afscheid van de gemeente en vertrok naar Den Haag.

 

naar boven

We gaan naar 4 juni 1911 . De zeer bekwame charismatische jongeman….     …. lees verder op de volgende pagina

 

 

 

Baptistenkerk Stadskanaal-Noord, Gemeente
Klik en lees verder op pagina 2 >>>

*- 1881 Foxhol – Unie van Baptistengemeenten)