Verder na 1911

We gaan naar 4 juni 1911 . De zeer bekwame charismatische
jongeman ds. Jan Willem Weenink deed zijn intrede.

Hij was in 1886 te Dieren geboren en afgestudeerd aan Spurgeon’s college te Londen (1911).

Voorganger Weenink, dominee, baptisten, gemeente, stadskanaal, noord, geschiedenis
Voorganger Weenink

Een onuitwisbaar stempel heeft ds. Weenink gedrukt op de gemeente en op landelijk niveau. Ja, zelfs buiten de gemeente om heeft deze voorganger veel gedaan. Hij was o.a. jarenlang voorzitter van het Groene Kruis.
Het houden van “jongeliedenvereniging” is legendarisch geworden. Oudere inwoners van Stadskanaal kunnen daarover meepraten. Dat werk resulteerde in het oprichten van de Nederlandse Baptisten Jeugd Beweging (N.B.J.B.) in het jaar 1925.

jeugdkoor baptisten gemeente stadskanaal, baptisten, gemeente, stadskanaal, kerk, geschiedenis,
Het jeugdkoor

Verder was ds. Weenink betrokken bij het starten van de Unie Bouw Stichting (U.B.S.), Tabithawerk en het uitgeven van de zangbundel “Lofzangen en Gebeden”.

Maar ook de gemeente groeide onder zijn dynamische leiding. In 1920 waren er 250 leden, in 1940 386!
Ruim 36 jaar heeft hij in de oudste Baptisten gemeente gewerkt. Van 4 juni 1911 tot september 1947.


zuster Reiling, zendelinge, zaire, kongo, dominee, baptisten, gemeente, stadskanaal, noord, geschiedenis
Zuster Reiling

Geertruida Reiling, dochter van J. Reiling en kleindochter van R. Reiling, vertrok in 1923 als zendeling naar (Belgisch) Kongo, nu Zaïre.


Ds.Weenink en zijn vrouw gaven een sterke stimulans om deze vrouw te ondersteunen door het oprichten van de Nederlandse Baptisten Vrouwen Beweging “Zusterhulp” (N.B.V.B.) in 1932.
Kerstkisten met materialen enz. werden ingezameld en samengesteld en vervolgens verzonden naar het zendingsveld.

Het omvangrijke werk werd mede ondersteund door hulppredikers,
zoals b.v. L. de Haan 1929 – 1930 en V. Brandt 1937 – 1938.

In 1927 werd de kerk van Musselkanaal gerestaureerd en vergroot.
In 1926 maakten br. en zr. Weenink een reis naar Australië om daar fondsen te werven voor de kerkbouw in Nieuw Buinen. Ook dat lukte wonderwel. Met financiële ondersteuning van broeders en zusters uit Australië kon men beginnen met de bouw van een kerkje aan het Dwarsdiep. In november 1928 werd het in gebruik genomen.

——-


-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

100 jaar

Het honderdjarig bestaan van de gemeente kon niet op de dag zelf worden gevierd vanwege de tijdsomstandigheden.

Maar op donderdag 11 juli 1946 kon de herdenkingsdienst, waarin ds. J.W. Weenink voorging, gehouden worden.

-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-

1947
Vlak voor het vertrek van ds. Weenink werd de evangelisatiepost Musselkanaal tot een zelfstandige gemeente geïnstitueerd, september 1947 met 104 leden.
Aan een zegenrijke arbeidsperiode kwam een eind.
Ds. J.W. Weenink vertrok eind september 1947 naar Haarlem.
Na het vertrek van ds. J.W. Weenink naar Haarlem was de gemeente 2 jaar vacant.

Met de komst van ds. G.W. Tijman op 16 oktober 1949 kwam daar een eind aan.

Hoewel de post Musselkanaal zelfstandig was geworden bleef men in Stadskanaal worstelen met ruimtegebrek. Plannen werden er gesmeed om tot nieuwbouw van kerk en pastorie te komen.
De pastorie kon spoedig verwezenlijkt worden.

Voorganger Tijman
Voorganger Tijman

Ondanks het feit dat de migratie naar andere delen van het land volop aan de gang was kon de gemeente zich goed handhaven.

Op 2 oktober 1960 nam ds. Tijman afscheid en vertrok naar de Baptisten gemeente Haarlem, evenals zijn voorganger ds. Weenink.

Voorganger Stukker
Voorganger Stukker
Voorganger Stukker

Wat in de periode Tijman niet gelukte kwam in de werkperiode van ds. H.J. Stukker wel van de grond, namelijk een nieuwe kerk. Op 8 februari 1964 kon deze kerk aan de Handelsstraat 8a in gebruik genomen worden. De jeugdzaal kreeg de toepasselijke naam: ds. J.W. Weeninkzaal.
In februari 1967 nam ds. Stukker afscheid van de gemeente en vertrok naar Arnhem waar hij zijn overleden zwager opvolgde.
Op de dag van zijn afscheid werden er 36 zusters en broeders gedoopt.

Voorganger O. Oldenburger
Op 18 februari 1968 deed ds. O. Oldenburger, komend van Vroomshoop/Daalerveen, zijn intrede.

Voorganger Oldenburger
Voorganger Oldenburger

Onder leiding van ds. Oldenburger mocht de gemeente in mei 1970 haar 125-jarig bestaan vieren. De gemeente was levendig en vitaal, getuige de 430 leden.

In mei 1970 werd de eerste spade in de grond gestoken voor een kerk in Plan ter Maars.

Op 5 juni 1971 was het zover: de nieuwe tweede kerk kon in gebruik worden genomen.

Ds. Oldenburger ging met de broeders en zusters mee naar de wijkgemeente Stadskanaal Zuid

Later in 1975 werden de wijkgemeenten óók zelfstandig

  • Stadskanaal Zuid op 23 mei 1975 en
  • Nieuw Buinen op 30 mei 1975.


Baptistenkerk Stadskanaal-Noord, Gemeente
Druk en weet bijzondere momenten
%d bloggers liken dit: