Het begon in 1845

De Geschiedenis van de Baptisten in Nederland
Men poseert op historische plek

Het begon in 1845

DE GESCHIEDENIS
VAN DE BAPTISTEN
IN VOGELVLUCHT

Op den stillen zondagavond van 15 mei 1845 begaf zich de broederschap naar de hoeve van Roelof Reiling aan de Nijveensche Mond”.

Zo staat het in het boek van ds. G.A. Wumkes op bladzijde 27.
Een beschrijving van de doopplechtigheid van een zevental personen, te weten:

  • Johannes Elias Feisser,
  • Arend Speelman,
  • Roelof Reiling
  • en zijn vrouw Geertruida Reiling-Teissens
  • en de gebroeders Willem, Jannes en Hendrik Kruit.

De doop werd verricht door br. J. Köbner, lid van de Duitse Baptisten gemeente Hamburg.

Een correctie van de beschrijving is op zijn plaats:  15 mei 1845 was niet op een zondag.    Een brief van J. de Liefde aan J.E. Feisser is gedateerd op: Zondag 13 april 1845! Volgens de eeuwigdurende kalender 1801 – 1999 viel 13 april op een zondag. Dat betekent dat 15 mei 1845 niet op een zondag viel, maar op een donderdag!


lees meer, een wandeling door de geschiedenis
over: Voorganger Feisser
  • —Tip: Druk steeds op deze lees-meer-knop
    en wandel door de geschiedenis